Om Fanø Trim Center

Fanø Trim's bestyrelse

Formand

Birgitte Tingskov

Kasserer

Anne Grethe Jeppesen

Bestyrelsesmedlem

Søren Messmann

Bestyrelsesmedlem

Claus Alber

Bestyrelsesmedlem

Jeppe Gregersen

Suppleant

Lars Slotsager

Suppleant

Dan Grønbeck-Steffesen

Suppleant

Pia Lindquist